Dini Konular Yeniden Popülerleşen İnanç Şamanizm Nedir?

VII. Kleopatra

Moderator
Moderator
Kullanıcı
Geçmişi eskiye dayanan ve yeniden popülerleşen Şamanizm, günümüzde Neoşamanizm dünyanın dört bir yanında kabul görmüş bir inanç türü. Şamanizm; çevreye karşı bağlılık, eşitlik ve birleşim başlıkları altında toplanmış bir inanç. Şamanizme göre bir ağaç, bir böcek ve insanlar her bakımdan eşittir. Böyle düşünmelerinin sebebi, Doğada var olan her şeyin aynı enerji sayesinde yaratıldığının düşünülmesi. Şamanizme göre yer yüzünde var olan tüm dinler gerçektir. İslam, Yahudilik, Hristiyanlık ve diğer dinlerin hepsi birbirine eşittir. Var olan tüm dinlerde yer alan ve gerçekleştirilmesi gereken ibadetler yaşadığımız evrene ve çevreye bir teşekkür anlamı taşır. Namaz kılmakta bir teşekküdür, bir çiçeği okşamakta. Astral dünyayı kabul ederler ve bu astral alemler arasında yolculuk yapabilen kişilere de Şaman adını verirler.

cosmic-shaman.jpg


Şamanlar, astral seyahat gerçekleştirerek ruhlarla görüşürler.

Şamanlar, astral alemleri ziyaret edebilen kişilere denmektedir. Astral alemde ruhlarla görüşen Şamanlar’ın ziyaret ettiği ruhların bazıları, burada esir kalmış ruhlardır. Şamanlar, giyim şekilleri ile diğer insanlardan farklı giyinirler. Ama giydikleri her şeyin bir anlamı vardır. Giysilerinde genellikle hayvan şekilleri bulunmaktadır. Bunun sebebi de astral alemlere ziyaretleri sırasında bu hayvanların şekillerine bürüneceklerini ve kendilerini koruyacaklarını düşünmeleridir. Astral alemleri ziyaret etmeye transa geçmek denmektedir. Şamanlar, transa geçme eylemlerini dans ritüeli ile gerçekleştirmektedir.

Şamanizmin bazı farklı özellikleri vardır.

Şamanizmin mantığında çevrede var olan her şeyin bir bütün olduğu ve eşit olduğu düşüncesi yattığını belirtmiştik. Bu düşünceler doğrultusunda, şamanizmin bazı farklı düşünceleri ve özellikleri de bulunmaktadır. Örneğin, şaman inancına göre cansız varlıkların gözleri bulunmaktadır. Cansız bir varlığın gözlerinin etkisinde kalmanın ruhlarını zedeleyeceğini düşünmektedirler. Bu nedenle aynaların üzerlerini örtmektedirler. Bir başka özellikler ise bazı hayvanların uğurlu olduğu inancıdır. Leylek ve kedi bunlardan bazılarıdır. Leylek, bereketi ve şansı temsil etmektedir.

Çember ve cenaze ritüelleri vardır.

Şamanizm inancında gerçekletirilen bazı ritüeller vardır. Çember ritüelinde şamanlar liderlerinin etrafında bir çember oluşturarak ateş yakarlar. Aynı zamanda davul çalarlar. Bu sırada transa geçen liderleri de ateşlere karşı tükürür. Bu ayinin en büyük özelliği bittiği anda şamanın hiçbir şey hatırlamamasıdır. Cenaze ritüeli ise, ölen kişinin öldükten sonra dünyaya geri dönmek istemesi düşünüldüğü için tabuta konsa da hemen gömülmemesi ritüelidir. Bunu yapmalarının sebebi ölünün evini bir daha bulamamasını sağlamaktır. Şamanizm inancının en popüler ritüellerinden olan cenaze ritüeli, birçok ülkede de yaygın bir şekilde gerçekleştirilmektedir.