Bilim Uzay Araştırmaları Nasıl Başlamıştır?

VII. Kleopatra

Moderator
Moderator
Kullanıcı
Uzay araştırmaları çeşitli teleskoplar, uydular ve teknolojik cihazlar kullanılarak evrende bulunduğumuz noktayı incelemek ve evrene dair sorulan sorulara ışık tutmak için başlatılmıştır. 2. Dünya Savaşından sonra kutuplaşan yeni dünyada Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri kendi aralarında bir teknoloji ve bilim yarışına girdiler. 1947'den 1991 yılına kadar devam etmiş olan bu döneme tarihte "Soğuk savaş" adı verilir. Özellikle astronomi ile ilgilenen bilim insanları günümüzde de evrene dair yanıtlanmamış pek çok soruya cevap bulmaya çalışmaktadırlar. Bu sebeple uzay araştırmaları devam eden yıllarda ivme kazanmıştır.

Soğuk Savaş Dönemi'nde Uzay Araştırmaları

Amerika ve Rusya'nın kendi aralarındaki bu bilim ve teknoloji yarışı sonucu uzay araştırmalarına ağırlık verilmeye başlanmıştır. 1947 - 1991 arası süren bu dönemde uzay ile ilgili günümüzde yapılan çalışmaların temellerini oluşturan atılımlar gerçekleştirilmiştir.

Uzaya atılan ilk uydu "Sputnik 1" adını almıştır ve bu uydu 1957 tarihinde Sovyet Rusya tarafından uzaya fırlatılmıştır. Buna karşılık olarak yarışta kendisine bir yer edinmek isteyen Amerika Birleşik Devletleri de "Apollo 11" adındaki kendi uydusunu 1969 tarihinde uzaya fırlatmıştır.

Soğuk Savaş döneminin ilk yıllarında uzay araştırmaları Sovyet Rusya önderliğinde devam etmiştir. 1961 yılında Sovyetler Birliği uzaya ilk insanı göndermiştir. Yuri Gagarin uzaya çıkan ilk insan olmasıyla önem kazanmaktadır. 1965'te yapılan ilk uzay yürüyüşü yine Sovyetler Birliği tarafından gerçekleştirilmiştir. İlk uzay yürüyüşünü yapan astronot Aleksei Leonov'dur. Sovyetler Birliği 1966'da yeni bir gezegene iniş yapmış ve 1971'de uzaydaki ilk uzay istasyonunu kurmuşlardır.

NASA

Sovyetler Birliği'nin uzay araştırmalarındaki önderliğine karşılık olarak Amerika Birleşik Devletleri de uzayla ilgili pek çok çalışma yapmıştır. Amerika Birleşik devletleri uzay araştırmalarını yürütmek için 1958 tarihinde NASA'yı kurmuştur. NASA, ulusal havacılık ve uzay dairesi anlamına gelmektedir. NASA 1958 tarihinden beri aktif olarak uzay çalışmalarını gerçekleştirmektedir. NASA kapsamında 1969 tarihinde aya giden ilk insan Neil Louis Armstrong olmuştur.

Sovyetler Birliği'nin kendi içinde yaşadığı anlaşmazlıklar ve tartışmalar sebebiyle uzay araştırmaları Soğuk Savaş döneminin başında yakaladığı hızı kaybetmiştir. Bu yüzden uzay yarışındaki yeni lider Amerika Birleşik Devletleri olmuştur. NASA önderliğinde yapılan çalışmalar günümüzde de hız kesmeden devam etmektedir.

Uzay İstasyonu Nedir?

Uzay istasyonu uzayda sabit bir yörüngede hareket eden, astronotların içinde konakladığı ve uzay ile ilgili araştırma ve çalışmalarını yürüttükleri bir uzay merkezidir. Uzay istasyonları aracılığı ile astronotlar dünya ile iletişim kurmakta ve uzay çalışmalarına ait raporları uzay merkezlerine göndermektedirler.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Skylab adındaki ilk uzay istasyonu 1970'li yıllarda kuruldu. Bu uzay istasyonu kurulduğu yıllarda oldukça önemliydi. Çünkü Amerika ve Rusya uzay çalışmalarını yaparken bu uzay istasyonunu ortak olarak kullanmaktaydılar. Bu uzay istasyonu astronotların uzayda daha üzün süre geçirmesine ve daha fazla çalışma yapmasına oldukça fayda sağladı.