Dini Konular Dünya Din Dağılımı ve Sayı Oranları 2023

DonjuaN

Site Sahibi
Yönetici
Administrator
Kullanıcı
Dünyada kaç tane din olduğuna dair kesin bir sayı yoktur. Bunun nedeni, dinlerin farklı şekillerde tanımlanmasıdır. Bazı insanlar, yalnızca tek bir tanrıya inanan dinleri din olarak kabul ederken, diğerleri çok tanrılı dinleri de din olarak kabul eder. Ayrıca, bazı insanlar, belirli bir dini doktrin veya uygulamaya sahip olan grupları din olarak kabul ederken, diğerleri bu grupları din olarak kabul etmez.
Ancak, dünyanın en büyük dinleri olarak kabul edilen birkaç din vardır. Bunlar:
 • Hristiyanlık: Dünyanın en büyük dini, yaklaşık 2,4 milyar takipçisi ile Hristiyanlıktır. Hristiyanlar, İsa Mesih'in Tanrı'nın oğlu olduğuna ve insanların günahlarından kurtulmak için öldüğüne inanır.
 • İslam: Dünyanın ikinci en büyük dini, yaklaşık 1,9 milyar takipçisi ile İslam'dır. Müslümanlar, Allah'ın tek Tanrı olduğuna ve Muhammed'in onun elçisi olduğuna inanır.
 • Hinduizm: Dünyanın üçüncü en büyük dini, yaklaşık 1,2 milyar takipçisi ile Hinduizm'dir. Hindular, birçok farklı tanrıya ve tanrıçaya inanır ve karma ve yeniden doğuş gibi kavramları kabul eder.
 • Budizm: Dünyanın dördüncü en büyük dini, yaklaşık 500 milyon takipçisi ile Budizm'dir. Budistler, acıdan kurtulmak için bir yol olarak aydınlanmaya ulaşmaya çalışırlar.
 • Yahudilik: Dünyanın beşinci en büyük dini, yaklaşık 14 milyon takipçisi ile Yahudilik'tir. Yahudiler, İbrahim, İshak ve Yakup'un Tanrı'nın seçilmiş halkı olduğuna inanır.
Bu dinlerin yanı sıra, dünyanın birçok farklı dini vardır. Bunlar arasında, Konfüçyüsçülük, Taoizm, Jainizm, Şintoizm, Bahailik ve Wicca gibi dinler yer alır.
2023 yılı itibarıyla, dünyanın en yaygın dinleri şunlardır:
 • Hristiyanlık: %31,5
 • İslam: %24,1
 • Hinduizm: %15,1
 • Budizm: %7,1
 • Yahudilik: %0,2
 • Diğer dinler: %11,2